2004-2008 Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü –Lisans

2014-2016 İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik- Yüksek Lisans

Obezite Diyetisyenliği Kursu  (2006)

Karbonhidrat Sayımı-İnsülin Pompası Uygulamaları Sempozyumu (2008)

Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Kursu (2016)

Fonksiyonel Tıp Diyetisyenliği Eğitimi (2019)

Psiko-kinezyoloji 1-4 (2019)

Kronik Toksisite Eğitimi (Bütüncül Tıp Okulu) (2020)

Fitoterapi Eğitimi (Yeditepe Üniversitesi) (2020)